a light and intoxicating scent of gardenia wrapped in white exotics.
20 results
kai duo - signature & rose perfume oil
kai body buffer
body buffer
$40.00
kai perfume
perfume oil
$50.00
kai perfume spray
eau de parfum
$78.00
kai body glow mist
body glow
$36.00
kai shampoo
shampoo
$34.00
kai conditioner
conditioner
$34.00
kai body wash
body wash
$38.00
kai bubble bath
kai natural deodorant
deodorant
$24.00
kai hand cream
hand cream
$21.00
kai body butter
body butter
$52.00

20 results

  • 1
  • 2
continue shopping
your order

you have no items in your cart